Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu.

Konstytucja 3 maja

Praca w Sejmie RP

0

Wystąpienia na posiedzeniach Sejmu

0

Głosowania

% 0

Udział w głosowaniach

0

Pytania w sprawach bieżących