Największą mądrością jest umieć jednoczyć, a nie rozbijać.

Kard. Stefan Wyszyński

Lidia Burzyńska

O mnie

Lidia Burzyńska

O mnie

Urodziłam się 27 sierpnia 1964 roku w Rzekach Wielkich koło Częstochowy. Studia wyższe ukończyłam na kierunku historia w Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Następnie ukończyłam studia podyplomowe: w 1994 r. Fizykę z informatyką, w 2001r. Organizację i zarządzanie – menedżer w oświacie; a w 2007r. Oligofrenopedagogikę

Zawodowo przez wiele lat związana byłam z edukacją, jako nauczyciel, a następnie wieloletni dyrektor w Szkole Podstawowej w Rzekach Wielkich i w Zespole Szkół w Skrzydlowie. Za zasługi w dziedzinie oświaty otrzymałam w 2007 roku medal Komisji Edukacji Narodowej.

W swej działalności parlamentarnej zajmuje się sprawami istotnymi dla polskiego społeczeństwa będąc m.in. członkiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży; Polityki Senioralnej oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą. W dwóch z ostatnich wymienionych komisji pełnię funkcję zastępcy przewodniczącego.

Moją działalność społeczno – polityczną rozpoczęłam w 1994 roku, uzyskując mandat radnej gminy Kłomnice. W latach 2006-2010 i 2010-2014. pełniłam obowiązki radnej powiatu częstochowskiego Od listopada 2015 roku jestem Posłem na Sejm RP VIII, IX i X kadencji.

Należę do osób energicznych, ambitnych i działających z zaangażowaniem. Przejawia się to zarówno w mojej działalności społecznej jak i tej związanej z wykonywaniem mandatu Posła. Byłam inicjatorką powołania fundacji „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat”, która wspiera rozwój dzieci wiejskich, w tym także niepełnosprawnych. W 2007 r. po przejściu trąby powietrznej w gminie Kłomnice z pełną determinacją zaangażowałam się w pomoc poszkodowanym. Jako Poseł Sejmu RP IX kadencji często podejmuje interwencje w szerokim spektrum spraw. Zawsze mocno wspieram bądź inicjuje działania społeczne, zwykle na poziomie samorządu, których celem jest poprawa warunków życia mieszkańców. Nie pozostaje głucha na słuszne inicjatywy bądź zastrzeżenia przedstawicieli lokalnej społeczności, szczególnie w sprawach dotyczących komunikacji, poszerzenia dostępu do Internetu, czy kultury.

Ponieważ praca społeczna jest moim drugim powołaniem, a chęć jej podejmowania wynika z mojej wrażliwości, także jako Poseł RP nigdy nie przechodzę obojętnie wobec niesprawiedliwości i krzywdy ludzkiej.

Partia

Prawo i Sprawiedliwość

U podstaw ideowych programu Prawa i Sprawiedliwości leży szacunek dla przyrodzonej i niezbywalnej godności każdego człowieka. Ochrona tej godności to naczelny obowiązek i uzasadnienie istnienia wspólnoty politycznej. Godność ta jest fundamentem najbardziej elementarnych praw osoby ludzkiej. Trzy z tych praw mają szczególne znaczenie – prawo do życia, prawo do wolności i zakorzenione w solidarności ludzkiej prawo do równości.

Prawo i Sprawiedliwość