Urodziałam się 27 sierpnia 1964 roku w Rzekach Wielkich koło Częstochowy. Studia wyższe ukończyłam na kierunku historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Następnie ukończyłam studia podyplomowe: w 1994 r. Fizykę z informatyką w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie; w 2001r. Organizację i zarządzanie – menedżer w oświacie w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Kaliszu; w 2007r. Oligofrenopedagogikę w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

Zawodowo od wielu lat związana jestem z edukacją, jako nauczyciel, a następnie dyrektor w Zespole Szkół w Rzekach Wielkich i w Zespole Szkół w Skrzydlowie. Za zasługi w dziedzinie oświaty otrzymałam w 2007 roku medal Komisji Edukacji Narodowej.

Od kilkunastu lat związana jestem również z życiem politycznym. W latach 1994 – 1998 pełniłam funkcję radnej gminy w Kłomnicach, oraz funkcję Radnej Powiatu Częstochowskiego w latach 2006-2010 i 2010-2014. W roku 2008 otrzymałam statuetkę starosty częstochowskiego za wybitne zasługi dla powiatu.

W swej działalności parlamentarnej zajmuje się sprawami istotnymi dla polskiego społeczeństwa będąc m.in. członkiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży; Polityki Senioralnej oraz Komisji Łączności z Polakami Zagranicą.

Prywatnie jestem żoną i matką dwójki dzieci. Rodzina jest dla mnie wartością nadrzędną i staram się poświęcać jej jak najwięcej swego wolnego czasu.

Należę do osób energicznych, ambitnych i działających z zaangażowaniem. Jestem inicjatorką powołania fundacji „Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat”, która wspiera rozwój dzieci wiejskich, w tym także niepełnosprawnych. W 2007 r. po przejściu trąby powietrznej w gminie Kłomnice z pełną determinacją zaangażowałam się w pomoc poszkodowanym.

Praca społeczna jest moim drugim powołaniem. Nie potrafię obojętnie przejść wobec niesprawiedliwości i krzywdy ludzkiej.

Lidia Burzyńska