Menu Zamknij

Wystąpienia w Sejm RP

15 września 2022 r. – Informacja bieżąca w sprawie dochodzenia reparacji wojennych od Niemiec z tytułu strat poniesionych przez Polskę w czasie II wojny światowej.


15 września 2022 r. – Pytania w sprawach bieżących – Posłowie Joanna Borowiak, Barbara Bartuś, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Małgorzata Golińska – PiS w sprawie wsparcia przygotowanego przez rząd dla samorządów w 2022 r. w realizacji ich zadań, w szczególności z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz rozwoju OZE – do Prezesa Rady Ministrów


21 lipca 2022 r. – Pytania w sprawach bieżących – Posłowie Joanna Borowiak, Barbara Dziuk, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Mariusz Trepka, Sylwester Tułajew, Marek Polak, Piotr Wawrzyk – PiS w sprawie działań podjętych przez polskie władze w zakresie wsparcia narodu ukraińskiego w sytuacji napaści wojennej ze strony Rosji oraz działań dyplomatycznych podjętych na niwie międzynarodowej w celu przyjęcia Ukrainy do wspólnoty Unii Europejskiej – do Ministra Spraw Zagranicznych.


20 lipca 2022 r. – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego.


7 lipca 2022 r. – Posłowie Lidia Burzyńska, Mariusz Trepka, Anna Milczanowska, Teresa Pamuła, Mirosława Stachowiak-Różecka, Bożena Borys-Szopa i Urszula Rusecka – PiS w sprawie programu „Dobry start” – do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.


22 czerwca 2022 r. – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.


9 czerwca 2022 r. – Pytania w sprawach bieżących – Posłowie Joanna Borowiak, Barbara Bartuś, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Grzegorz Lorek, Urszula Rusecka, Bożena Borys-Szopa, Anna Kwiecień, Sylwester Tułajew, Stanisław Szwed – PiS w sprawie przygotowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości rozwiązań systemowych i instrumentów wsparcia dla polskich seniorów – do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.


26 maja 2022 r. – Informacja bieżąca w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z inwestycjami kolejowymi oraz towarzyszącej temu przedsięwzięciu groźbie wywłaszczeń w kilku województwach.


26 maja 2022 r. – Pytania w sprawach bieżących – Posłowie Monika Pawłowska, Józefa Szczurek-Żelazko, Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Anita Czerwińska i Beata Strzałka – PiS w sprawie spadku liczby urodzeń w Polsce i długofalowych działań mających na celu poprawę bytu polskich rodzin do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.


25 maja 2022 r. – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.


25 maja 2022 r. – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.


12 maja 2022 r. – Informacja bieżąca w sprawie potencjału i rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, w tym procesu przyznawania pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w wyłącznej strefie ekonomicznej RP (PSZW).


28 kwietnia 2022 r. – Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.


28 kwietnia 2022 r. – Pytania w sprawach bieżących – Posłowie Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Anita Czerwińska,  Anna Kwiecień, Ryszard Bartosik – PiS w sprawie wsparcia rolników w związku z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską polskiego programu wsparcia rolników o wartości 3,9 mld zł – do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


7 kwietnia 2022 r. – Pytania w sprawach bieżących – Posłowie Grzegorz Lorek, Joanna Borowiak, Andrzej Gawron, Barbara Bartuś, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Anita Czerwińska, Waldemar Andzel, Mariusz Trepka i Anna Kwiecień – PiS w sprawie działań rządu w kwestii uniezależnienia się Polski od dostaw ropy, gazu i węgla z Rosji – do Ministra Klimatu i Środowiska.


24 marca 2022 r. – Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw; – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw; – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ochronie niezawisłości sędziowskiej i szczególnych zasadach odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów; – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zniesienia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego; – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.


24 marca 2022 r. – Pytania w sprawach bieżących – Posłowie Joanna Borowiak, Barbara Bartuś, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Józefa Szczurek-Żelazko, Mariusz Trepka, Paweł Szefernaker – PiS w sprawie systemowej i kompleksowej pomocy rządu polskiego udzielanej uchodźcom wojennym z Ukrainy, w tym realizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


23 marca 2022 r. – Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.


9 marca 2022 r. -Informacja bieżąca w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy w zakresie dostępu do usług publicznych, w szczególności ochrony zdrowia, mieszkalnictwa i edukacji, oraz planów rządu w tym obszarze.


9 marca 2022 r. – Pytania w sprawach bieżących Posłowie Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Anita Czerwińska, Iwona Arent, Katarzyna Czochara, Urszula Rusecka, Stanisław Szwed – PiSw sprawie wzrostu rent i emerytur oraz wysokości waloryzacji emerytur przyznawanych przez rząd PiS w latach 2016-2022 w porównaniu z okresem 2008-2015- do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.


8 marca 2022 r. – Przesłanie z Jasnej Góry w związku z Dniem Kobiet.


8 marca 2022 r. – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw.


24 luty 2022 r. – Pytania w sprawach bieżących – Posłowie Barbara Dziuk, Monika Pawłowska, Lidia Burzyńska i Anna Milczanowska – PiS w sprawie rozwoju i finansowania innowacyjnej medycyny w celu poprawy jakości leczenia pacjentów.


9 lutego 2022 r. – Informacja bieżąca w sprawie realizacji sztandarowych programów polityki prorodzinnej wprowadzonych przez rząd PiS, jak np. „Rodzina 500 plus”, „Za życiem”, „Dobry start”, „Mama 4 plus”, dodatkowe świadczenie trzynasta emerytura, oraz nowego, realizowanego w ramach Polskiego Ładu świadczenia Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.


9 lutego 2022 r. – Pytania w sprawach bieżących Posłowie Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Zbigniew Chmielowiec, Anna Milczanowska, Anita Czerwińska, Maciej Wąsik – PiS w sprawie wysokości rządowego wsparcia dla jednostek OSP w zakupie wozów ratowniczo-gaśniczych na przestrzeni lat 2016-2022- do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


1 lutego 2022 r. – Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2019 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2020 r. wraz ze stanowiskiem Komisji.


17 stycznia 2022 r. – Posłowie Mariusz Trepka, Elżbieta Płonka, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska i Wojciech Szarama w sprawie wspierania rozwoju przyszłych kadr medycznych do Ministra Zdrowia.


13 stycznia 2022 r. – Informacja bieżąca w sprawie działań osłonowych rządu oraz wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej, w związku z sytuacją międzynarodową na rynku energii i gazu.


13 stycznia 2022 r. – Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Anita Czerwińska, Anna Milczanowska, Grzegorz Lorek, Waldemar Andzel i Marek Polak – PiS w sprawie korzyści dla polskich rodzin wynikających z realizacji programu „Rodzinny kapitał opiekuńczy” do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.


12 stycznia 2022 r. – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.


1 grudnia 2021 r. – Pytania w sprawach bieżących Posłowie Joanna Borowiak, Waldemar Andzel, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska i Jerzy Paul – PiS w sprawie warunków skoszarowania i wyżywienia służb mundurowych strzegących granicy polsko-białoruskiej, granicy UE- do Ministra Obrony Narodowej.


9 listopada 2021 r. – Informacja rządu w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i podejmowanych działań.


29 października 2021 r. – Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Anna Milczanowska, Elżbieta Duda, Mariusz Trepka, Stanisław Szwed – PiS w sprawie spadku poziomu bezrobocia i wprowadzenia mobilnej aplikacji dla osób poszukujących pracy – do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.


29 października 2021 r. – Informacja bieżąca w sprawie pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.


14 października 2021 r. – Informacja bieżąca w sprawie zagrożenia pozycji Polski w Unii Europejskiej oraz wpływu polityki rządu w stosunkach z instytucjami Unii Europejskiej na wszystkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego, począwszy od klimatu, poprzez edukację, samorząd, po rolnictwo, inwestycje, rozwój oraz bezpieczeństwo Polski.


14 października 2021 r. – Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Barbara Bartuś, Anna Milczanowska, Anna Kwiecień, Waldemar Andzel, Dariusz Piontkowski – PiS w sprawie realizacji programu „Poznaj Polskę” wspierającego poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki, a także wzbogacającego i uatrakcyjniającego proces dydaktyczny – do Ministra Edukacji i Nauki.


30 września 2021 r. – Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Mariusz Trepka, Piotr Król, Stanisław Szwed – PiS w sprawie ogólnej kwoty dofinansowania przekazanej w tym roku w ramach programów „Senior+” oraz „Aktywni+” w skali całego kraju.


17 września 2021 r. – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym.


16 września 2021 r. – Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.


16 września 2021 r. – Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Barbara Bartuś, Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Marek Ast – PiS w sprawie realizacji programu „Dobry start” wspierającego polskie rodziny w przygotowaniu dzieci do rozpoczęcia nauki z początkiem roku szkolnego.


8 lipca 2021 r. – Informacja bieżąca w sprawie realizacji rządowego „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030”.


8 lipca 2021 r. – Pytania w sprawach bieżących Posłowie Andrzej Gawron, Mariusz Trepka, Lidia Burzyńska, Wojciech Murdzek – PiS w sprawie programu „Nauka dla Społeczeństwa”.


24 czerwiec 2021 r. – Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.


24 czerwiec 2021 r. – Pytania w sprawach bieżących Posłowie Mariusz Trepka, Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Anna Milczanowska i Józefa Szczurek-Żelazko – PiS w sprawie programu badań diagnostycznych „Profilaktyka 40 PLUS”.


16 czerwiec 2021 r. – Pytania w sprawach bieżących Posłowie Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Zbigniew Chmielowiec, Waldemar Andzel, Maciej Wąsik – PiS w sprawie rozwoju jednostek ochotniczych straży pożarnych i rządowego wsparcia dla jednostek OSP na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.


28 maja 2021 r. – Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

21 maja 2021 r. – Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.20 maja 2021 r. – Posłowie Joanna Borowiak, Anna Milczanowska, Lidia Burzyńska, Ryszard Bartosik – PiS w sprawie realizacji programu dla kół gospodyń wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem województw łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i śląskiego.


15 kwietnia 2021 r. – Informacja bieżąca w sprawie stanu służby zdrowia w dobie III fali pandemii.


15 kwietnia 2021 r. – Posłowie Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Zbigniew Chmielowiec, Maciej Wąsik – PiS w sprawie zaangażowania strażaków PSP i strażaków ochotników w walkę z pandemią koronawirusa, w tym wsparcia służb medycznych.


17 marca 2021 r. – Posłowie Joanna Borowiak, Anna Milczanowska, Lidia Burzyńska i Jacek Osuch – PiS w sprawie zaangażowania WOT w realizację programu szczepień przeciwko COVID-19 dla seniorów, w tym osób z niepełnosprawnością.


25 luty 2021 r. – Posłowie Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Anna Kwiecień, Stanisław Szwed – PiS w sprawie przebiegu realizacji programu szczepień przeciwko COVID-19, w szczególności dla seniorów, w tym mieszkańców DPS-ów, podopiecznych całodobowych placówek oraz pracowników DPS-ów.


24 luty 2021 r. – Stanowisko Prawo i Sprawiedliwość o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw


24 luty 2021 r. – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw


21 stycznia 2021 r. – Pytania w sprawach bieżących Posłowie Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Anna Milczanowska, Stanisław Szwed – PiS w sprawie realizacji programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.


16 grudnia 2020 r. – Informacja bieżąca w sprawie stanu polskiej gospodarki i finansów oraz sytuacji przedsiębiorców z takich branż jak: turystyka, hotelarstwo, gastronomia, targowa i konferencyjna, taksówkarska i inne w dobie pandemii COVID-19


16 grudnia 2020 r. – Pytania w sprawach bieżących Posłowie Andrzej Gawron, Lidia Burzyńska, Mariusz Trepka, Ryszard Bartosik – PiS w sprawie wsparcia dla rolników prowadzących hodowlę świń w cyklu otwartym


15 grudnia 2020 r. – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości.


10 grudnia 2020 r. – Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska i Anna Milczanowska – PiS w sprawie działań ministerstwa wspierających przygotowanie i realizację nauki zdalnej w szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem klas I-III szkół podstawowych- do Ministra Edukacji Narodowej.


19 listopada 2020 r. – Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Mariusz Trepka, Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak i Marek Ast – PiS w sprawie uruchomienia nowego modelu obsługi podatników w urzędach skarbowych


19 listopada 2020 r. – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.


19 listopada 2020 r. – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw.


28 października 2020 r. – Pytania w sprawach bieżących Posłowie Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Anna Milczanowska, Stanisław Szwed – PiS w sprawie skali realizacji uprawnień do uzyskania dodatku solidarnościowego.


23 lipca 2020 r. – Informacja bieżąca w sprawie działań w ramach tarczy antykryzysowej w zakresie wsparcia pracowników, pracodawców oraz skutków tych mechanizmów dla rynku pracy.


23 lipca 2020 r. – Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Anna Milczanowska, Mariusz Trepka, Marek Zagórski – PiSw sprawie skali i form pomocy w zakresie zdalnego nauczania udzielonej przez Ministerstwo Cyfryzacji jednostkom samorządu terytorialnego w czasie pandemii COVID-19


16 lipca 2020 r. – Posłowie Barbara Bartuś, Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Mariusz Błaszczak – PiS w sprawie działań podjętych przez żołnierzy WOT w czasie epidemii koronawirusa w zakresie niesienia pomocy służbom, m.in. medycznym i sanitarnym, oraz udzielania wsparcia obywatelom.


28 maja 2020 r. – Informacja bieżąca w sprawie realizowanych inwestycji infrastrukturalnych, drogowych i kolejowych, zwiększających możliwości rozwoju gospodarczego różnych regionów Rzeczypospolitej, a zarazem służących stymulowaniu wzrostu gospodarczego naszego kraju.


28 maja 2020 r. – Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Joanna Borowiak, Mariusz Trepka, Iwona Michałek – PiS w sprawie pomocy finansowej oraz materiałowej, jaką rząd przeznaczył dla DPS-ów będących jednostkami, których organami prowadzącymi są samorządy.


6 maja 2020 r. – Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2018 r. wraz ze stanowiskiem Komisji.


6 maja2020 r. – Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2018 r. wraz ze stanowiskiem Komisji.


30 kwietnia 2020 r. – Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Joanna Borowiak, Krzysztof Sobolewski, Lidia Burzyńska, Marlena Maląg – PiS w sprawie efektów działania przygotowanej przez rząd tarczy antykryzysowej w zakresie ochrony miejsc pracy w związku z pandemią koronawirusa i zagrożeniem negatywnymi skutkami gospodarczymi.


13 lutego 2020 r. – Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Barbara Bartuś, Józefa Szczurek-Żelazko – PiS w sprawie funkcjonowania systemu e-recepta.


23 stycznia 2020 r. – Informacja bieżąca w sprawie programu Mały ZUS Plus, Pakietu Przyjazne Prawo oraz innych ułatwień dla przedsiębiorców.


20 grudnia 2019 r. – Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Joanna Borowiak, Barbara Bartuś, Lidia Burzyńska, Urszula Rusecka, Stanisław Szwed – PiS w sprawie realizacji polityki senioralnej oraz dalszych planów i kierunków działań dotyczących podniesienia jakości życia polskich seniorów.


21 listopada 2019 r. – Wybór członków Trybunału Stanu.


19 listopada 2019 r. – Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.


12 listopada 2019 r. – Wybór Wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.


12 listopada 2019 r. – Ślubowania poselskie.