Menu Zamknij

Wystąpienia w Sejm RP

9 luty 2023 r. – Informacja bieżąca w sprawie efektów programów rządowych dedykowanych wspieraniu samorządów w realizacji zadań na rzecz rodzin, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami.


8 luty 2023 r. – Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Waldemar Andzel, Robert Warwas, Danuta Nowicka, Lidia Burzyńska, Mariusz Trepka, Przemysław Drabek, Barbara Dziuk, Wojciech Szarama, Kazimierz Matuszny, Grzegorz Gaża, Bolesław Piecha, Teresa Glenc, Adam Gawęda, Grzegorz Puda i Grzegorz Matusiak – PiS w sprawie inwestycji kolejowych finansowanych ze środków unijnych – instrumentu CEF „Łącząc Europę” – do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.


8 luty 2023 r. – Sprawozdanie Komisji o: – poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa, – poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa.


11 stycznia 2023 r. – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw.


14 grudnia 2022 r. – Informacja bieżąca w sprawie wysokich kosztów życia Polaków w związku z szalejącą inflacją oraz końca działania tarcz antyinflacyjnych skutkującego wzrostem stawek VAT.


14 grudnia 2022 r. – Pytania w sprawach bieżących: Posłowie Joanna Borowiak, Zbigniew Chmielowiec, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Teresa Wargocka, Mariusz Trepka, Anna Kwiecień, Katarzyna Czochara, Iwona Arent, Urszula Rusecka, Przemysław Drabek, Władysław Kurowski, Sławomir Skwarek, Tomasz Zieliński, Maciej Wąsik i Waldemar Andzel – PiS w sprawie dodatkowego wsparcia finansowego w kwocie 25 mln zł ze środków budżetu państwa dla młodzieżowych drużyn pożarniczych w Polsce – do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


1 grudnia 2022 r. – Informacja bieżąca w sprawie budowanej przez polski rząd sieci nowoczesnych instytucji muzealnych.


1 grudnia 2022 r. – Pytania w sprawach bieżących: Posłowie Aleksander Mrówczyński, Sławomir Skwarek, Andrzej Kryj, Anna Ewa Cicholska, Mariusz Trepka, Robert Warwas, Jacek Kurzępa, Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Dariusz Piontkowski i Anna Dąbrowska-Banaszek – PiS w sprawie zgłaszanych wątpliwości dotyczących ustawy Prawo oświatowe – do Ministra Edukacji i Nauki.


30 listopada 2022 r. – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zaniechaniu ścigania za niektóre czyny związane z organizacją wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


16 listopada 2022 r. – Informacja bieżąca w sprawie skutków zmian w edukacji, służbie zdrowia, polityce zagranicznej, ochronie środowiska, energetyce, finansach państwa oraz braku realizacji inwestycji w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w ciągu ostatnich 7 lat.


16 listopada 2022 r. – Pytania w sprawach bieżących – Posłowie Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Sylwester Tułajew, Adam Andruszkiewicz i Bożena Borys-Szopa – PiS w sprawie realizacji programu patriotycznego „Pod biało-czerwoną” – budowa masztów na flagi państwowe do Prezesa Rady Ministrów.


4 listopada 2022 r. – Informacja bieżąca w sprawie działań rządu podejmowanych na rzecz pieczy zastępczej.


27 października 2022 r. – Pytania w sprawach bieżących – Posłowie Waldemar Andzel, Mariusz Trepka, Barbara Bartuś, Lidia Burzyńska, Jarosław Krajewski i Jacek Osuch – PiS w sprawie programu „Inwestycje w oświacie” do Ministra Edukacji i Nauki.


6 października 2022 r. – Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw.


6 października 2022 r. – Informacja bieżąca w sprawie gospodarczych i społecznych skutków drożyzny, w szczególności wysokich cen energii elektrycznej i gazu oraz rosnących kosztów utrzymania, a także przeciwdziałania dalszym wzrostom cen.


6 października 2022 r. – Posłowie Mariusz Trepka, Adam Śnieżek, Anna Milczanowska, Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Mieczysław Baszko, Tadeusz Chrzan, Jerzy Paul, Anita Czerwińska – PiS w sprawie „Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025”- do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.


29 września 2022 r. – Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Joanna Borowiak, Barbara Bartuś, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Stanisław Szwed – PiS w sprawie rządowego wsparcia finansowego dla seniorów – realizacji wypłat dodatkowego świadczenia (14. emerytury) – do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.


15 września 2022 r. – Informacja bieżąca w sprawie dochodzenia reparacji wojennych od Niemiec z tytułu strat poniesionych przez Polskę w czasie II wojny światowej.


15 września 2022 r. – Pytania w sprawach bieżących – Posłowie Joanna Borowiak, Barbara Bartuś, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Małgorzata Golińska – PiS w sprawie wsparcia przygotowanego przez rząd dla samorządów w 2022 r. w realizacji ich zadań, w szczególności z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz rozwoju OZE – do Prezesa Rady Ministrów


21 lipca 2022 r. – Pytania w sprawach bieżących – Posłowie Joanna Borowiak, Barbara Dziuk, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Mariusz Trepka, Sylwester Tułajew, Marek Polak, Piotr Wawrzyk – PiS w sprawie działań podjętych przez polskie władze w zakresie wsparcia narodu ukraińskiego w sytuacji napaści wojennej ze strony Rosji oraz działań dyplomatycznych podjętych na niwie międzynarodowej w celu przyjęcia Ukrainy do wspólnoty Unii Europejskiej – do Ministra Spraw Zagranicznych.


20 lipca 2022 r. – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego.


7 lipca 2022 r. – Posłowie Lidia Burzyńska, Mariusz Trepka, Anna Milczanowska, Teresa Pamuła, Mirosława Stachowiak-Różecka, Bożena Borys-Szopa i Urszula Rusecka – PiS w sprawie programu „Dobry start” – do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.


22 czerwca 2022 r. – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.


9 czerwca 2022 r. – Pytania w sprawach bieżących – Posłowie Joanna Borowiak, Barbara Bartuś, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Grzegorz Lorek, Urszula Rusecka, Bożena Borys-Szopa, Anna Kwiecień, Sylwester Tułajew, Stanisław Szwed – PiS w sprawie przygotowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości rozwiązań systemowych i instrumentów wsparcia dla polskich seniorów – do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.


26 maja 2022 r. – Informacja bieżąca w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z inwestycjami kolejowymi oraz towarzyszącej temu przedsięwzięciu groźbie wywłaszczeń w kilku województwach.


26 maja 2022 r. – Pytania w sprawach bieżących – Posłowie Monika Pawłowska, Józefa Szczurek-Żelazko, Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Anita Czerwińska i Beata Strzałka – PiS w sprawie spadku liczby urodzeń w Polsce i długofalowych działań mających na celu poprawę bytu polskich rodzin do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.


25 maja 2022 r. – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.


25 maja 2022 r. – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.


12 maja 2022 r. – Informacja bieżąca w sprawie potencjału i rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, w tym procesu przyznawania pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w wyłącznej strefie ekonomicznej RP (PSZW).


28 kwietnia 2022 r. – Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.


28 kwietnia 2022 r. – Pytania w sprawach bieżących – Posłowie Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Anita Czerwińska,  Anna Kwiecień, Ryszard Bartosik – PiS w sprawie wsparcia rolników w związku z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską polskiego programu wsparcia rolników o wartości 3,9 mld zł – do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


7 kwietnia 2022 r. – Pytania w sprawach bieżących – Posłowie Grzegorz Lorek, Joanna Borowiak, Andrzej Gawron, Barbara Bartuś, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Anita Czerwińska, Waldemar Andzel, Mariusz Trepka i Anna Kwiecień – PiS w sprawie działań rządu w kwestii uniezależnienia się Polski od dostaw ropy, gazu i węgla z Rosji – do Ministra Klimatu i Środowiska.


24 marca 2022 r. – Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw; – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw; – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ochronie niezawisłości sędziowskiej i szczególnych zasadach odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów; – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zniesienia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego; – Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.


24 marca 2022 r. – Pytania w sprawach bieżących – Posłowie Joanna Borowiak, Barbara Bartuś, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Józefa Szczurek-Żelazko, Mariusz Trepka, Paweł Szefernaker – PiS w sprawie systemowej i kompleksowej pomocy rządu polskiego udzielanej uchodźcom wojennym z Ukrainy, w tym realizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


23 marca 2022 r. – Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.


9 marca 2022 r. -Informacja bieżąca w sprawie pomocy uchodźcom z Ukrainy w zakresie dostępu do usług publicznych, w szczególności ochrony zdrowia, mieszkalnictwa i edukacji, oraz planów rządu w tym obszarze.


9 marca 2022 r. – Pytania w sprawach bieżących Posłowie Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Anita Czerwińska, Iwona Arent, Katarzyna Czochara, Urszula Rusecka, Stanisław Szwed – PiSw sprawie wzrostu rent i emerytur oraz wysokości waloryzacji emerytur przyznawanych przez rząd PiS w latach 2016-2022 w porównaniu z okresem 2008-2015- do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.


8 marca 2022 r. – Przesłanie z Jasnej Góry w związku z Dniem Kobiet.


8 marca 2022 r. – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw.


24 luty 2022 r. – Pytania w sprawach bieżących – Posłowie Barbara Dziuk, Monika Pawłowska, Lidia Burzyńska i Anna Milczanowska – PiS w sprawie rozwoju i finansowania innowacyjnej medycyny w celu poprawy jakości leczenia pacjentów.


9 lutego 2022 r. – Informacja bieżąca w sprawie realizacji sztandarowych programów polityki prorodzinnej wprowadzonych przez rząd PiS, jak np. „Rodzina 500 plus”, „Za życiem”, „Dobry start”, „Mama 4 plus”, dodatkowe świadczenie trzynasta emerytura, oraz nowego, realizowanego w ramach Polskiego Ładu świadczenia Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.


9 lutego 2022 r. – Pytania w sprawach bieżących Posłowie Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Zbigniew Chmielowiec, Anna Milczanowska, Anita Czerwińska, Maciej Wąsik – PiS w sprawie wysokości rządowego wsparcia dla jednostek OSP w zakupie wozów ratowniczo-gaśniczych na przestrzeni lat 2016-2022- do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


1 lutego 2022 r. – Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2019 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2020 r. wraz ze stanowiskiem Komisji.


17 stycznia 2022 r. – Posłowie Mariusz Trepka, Elżbieta Płonka, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska i Wojciech Szarama w sprawie wspierania rozwoju przyszłych kadr medycznych do Ministra Zdrowia.


13 stycznia 2022 r. – Informacja bieżąca w sprawie działań osłonowych rządu oraz wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej, w związku z sytuacją międzynarodową na rynku energii i gazu.


13 stycznia 2022 r. – Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Anita Czerwińska, Anna Milczanowska, Grzegorz Lorek, Waldemar Andzel i Marek Polak – PiS w sprawie korzyści dla polskich rodzin wynikających z realizacji programu „Rodzinny kapitał opiekuńczy” do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.


12 stycznia 2022 r. – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.


1 grudnia 2021 r. – Pytania w sprawach bieżących Posłowie Joanna Borowiak, Waldemar Andzel, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska i Jerzy Paul – PiS w sprawie warunków skoszarowania i wyżywienia służb mundurowych strzegących granicy polsko-białoruskiej, granicy UE- do Ministra Obrony Narodowej.


9 listopada 2021 r. – Informacja rządu w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i podejmowanych działań.


29 października 2021 r. – Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Anna Milczanowska, Elżbieta Duda, Mariusz Trepka, Stanisław Szwed – PiS w sprawie spadku poziomu bezrobocia i wprowadzenia mobilnej aplikacji dla osób poszukujących pracy – do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.


29 października 2021 r. – Informacja bieżąca w sprawie pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.


14 października 2021 r. – Informacja bieżąca w sprawie zagrożenia pozycji Polski w Unii Europejskiej oraz wpływu polityki rządu w stosunkach z instytucjami Unii Europejskiej na wszystkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego, począwszy od klimatu, poprzez edukację, samorząd, po rolnictwo, inwestycje, rozwój oraz bezpieczeństwo Polski.


14 października 2021 r. – Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Barbara Bartuś, Anna Milczanowska, Anna Kwiecień, Waldemar Andzel, Dariusz Piontkowski – PiS w sprawie realizacji programu „Poznaj Polskę” wspierającego poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki, a także wzbogacającego i uatrakcyjniającego proces dydaktyczny – do Ministra Edukacji i Nauki.


30 września 2021 r. – Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Mariusz Trepka, Piotr Król, Stanisław Szwed – PiS w sprawie ogólnej kwoty dofinansowania przekazanej w tym roku w ramach programów „Senior+” oraz „Aktywni+” w skali całego kraju.


17 września 2021 r. – Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym.


16 września 2021 r. – Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.


16 września 2021 r. – Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Barbara Bartuś, Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Marek Ast – PiS w sprawie realizacji programu „Dobry start” wspierającego polskie rodziny w przygotowaniu dzieci do rozpoczęcia nauki z początkiem roku szkolnego.


8 lipca 2021 r. – Informacja bieżąca w sprawie realizacji rządowego „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030”.


8 lipca 2021 r. – Pytania w sprawach bieżących Posłowie Andrzej Gawron, Mariusz Trepka, Lidia Burzyńska, Wojciech Murdzek – PiS w sprawie programu „Nauka dla Społeczeństwa”.


24 czerwiec 2021 r. – Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.


24 czerwiec 2021 r. – Pytania w sprawach bieżących Posłowie Mariusz Trepka, Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Anna Milczanowska i Józefa Szczurek-Żelazko – PiS w sprawie programu badań diagnostycznych „Profilaktyka 40 PLUS”.


16 czerwiec 2021 r. – Pytania w sprawach bieżących Posłowie Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Zbigniew Chmielowiec, Waldemar Andzel, Maciej Wąsik – PiS w sprawie rozwoju jednostek ochotniczych straży pożarnych i rządowego wsparcia dla jednostek OSP na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.


28 maja 2021 r. – Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

21 maja 2021 r. – Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.20 maja 2021 r. – Posłowie Joanna Borowiak, Anna Milczanowska, Lidia Burzyńska, Ryszard Bartosik – PiS w sprawie realizacji programu dla kół gospodyń wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem województw łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i śląskiego.


15 kwietnia 2021 r. – Informacja bieżąca w sprawie stanu służby zdrowia w dobie III fali pandemii.


15 kwietnia 2021 r. – Posłowie Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Zbigniew Chmielowiec, Maciej Wąsik – PiS w sprawie zaangażowania strażaków PSP i strażaków ochotników w walkę z pandemią koronawirusa, w tym wsparcia służb medycznych.


17 marca 2021 r. – Posłowie Joanna Borowiak, Anna Milczanowska, Lidia Burzyńska i Jacek Osuch – PiS w sprawie zaangażowania WOT w realizację programu szczepień przeciwko COVID-19 dla seniorów, w tym osób z niepełnosprawnością.


25 luty 2021 r. – Posłowie Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Anna Kwiecień, Stanisław Szwed – PiS w sprawie przebiegu realizacji programu szczepień przeciwko COVID-19, w szczególności dla seniorów, w tym mieszkańców DPS-ów, podopiecznych całodobowych placówek oraz pracowników DPS-ów.


24 luty 2021 r. – Stanowisko Prawo i Sprawiedliwość o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw


24 luty 2021 r. – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw


21 stycznia 2021 r. – Pytania w sprawach bieżących Posłowie Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Anna Milczanowska, Stanisław Szwed – PiS w sprawie realizacji programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.


16 grudnia 2020 r. – Informacja bieżąca w sprawie stanu polskiej gospodarki i finansów oraz sytuacji przedsiębiorców z takich branż jak: turystyka, hotelarstwo, gastronomia, targowa i konferencyjna, taksówkarska i inne w dobie pandemii COVID-19


16 grudnia 2020 r. – Pytania w sprawach bieżących Posłowie Andrzej Gawron, Lidia Burzyńska, Mariusz Trepka, Ryszard Bartosik – PiS w sprawie wsparcia dla rolników prowadzących hodowlę świń w cyklu otwartym


15 grudnia 2020 r. – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości.


10 grudnia 2020 r. – Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska i Anna Milczanowska – PiS w sprawie działań ministerstwa wspierających przygotowanie i realizację nauki zdalnej w szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem klas I-III szkół podstawowych- do Ministra Edukacji Narodowej.


19 listopada 2020 r. – Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Mariusz Trepka, Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak i Marek Ast – PiS w sprawie uruchomienia nowego modelu obsługi podatników w urzędach skarbowych


19 listopada 2020 r. – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.


19 listopada 2020 r. – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw.


28 października 2020 r. – Pytania w sprawach bieżących Posłowie Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Anna Milczanowska, Stanisław Szwed – PiS w sprawie skali realizacji uprawnień do uzyskania dodatku solidarnościowego.


23 lipca 2020 r. – Informacja bieżąca w sprawie działań w ramach tarczy antykryzysowej w zakresie wsparcia pracowników, pracodawców oraz skutków tych mechanizmów dla rynku pracy.


23 lipca 2020 r. – Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Anna Milczanowska, Mariusz Trepka, Marek Zagórski – PiSw sprawie skali i form pomocy w zakresie zdalnego nauczania udzielonej przez Ministerstwo Cyfryzacji jednostkom samorządu terytorialnego w czasie pandemii COVID-19


16 lipca 2020 r. – Posłowie Barbara Bartuś, Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Mariusz Błaszczak – PiS w sprawie działań podjętych przez żołnierzy WOT w czasie epidemii koronawirusa w zakresie niesienia pomocy służbom, m.in. medycznym i sanitarnym, oraz udzielania wsparcia obywatelom.


28 maja 2020 r. – Informacja bieżąca w sprawie realizowanych inwestycji infrastrukturalnych, drogowych i kolejowych, zwiększających możliwości rozwoju gospodarczego różnych regionów Rzeczypospolitej, a zarazem służących stymulowaniu wzrostu gospodarczego naszego kraju.


28 maja 2020 r. – Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Joanna Borowiak, Mariusz Trepka, Iwona Michałek – PiS w sprawie pomocy finansowej oraz materiałowej, jaką rząd przeznaczył dla DPS-ów będących jednostkami, których organami prowadzącymi są samorządy.


6 maja 2020 r. – Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2018 r. wraz ze stanowiskiem Komisji.


6 maja2020 r. – Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2018 r. wraz ze stanowiskiem Komisji.


30 kwietnia 2020 r. – Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Joanna Borowiak, Krzysztof Sobolewski, Lidia Burzyńska, Marlena Maląg – PiS w sprawie efektów działania przygotowanej przez rząd tarczy antykryzysowej w zakresie ochrony miejsc pracy w związku z pandemią koronawirusa i zagrożeniem negatywnymi skutkami gospodarczymi.


13 lutego 2020 r. – Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Barbara Bartuś, Józefa Szczurek-Żelazko – PiS w sprawie funkcjonowania systemu e-recepta.


23 stycznia 2020 r. – Informacja bieżąca w sprawie programu Mały ZUS Plus, Pakietu Przyjazne Prawo oraz innych ułatwień dla przedsiębiorców.


20 grudnia 2019 r. – Pytania w sprawach bieżących. Posłowie Joanna Borowiak, Barbara Bartuś, Lidia Burzyńska, Urszula Rusecka, Stanisław Szwed – PiS w sprawie realizacji polityki senioralnej oraz dalszych planów i kierunków działań dotyczących podniesienia jakości życia polskich seniorów.


21 listopada 2019 r. – Wybór członków Trybunału Stanu.


19 listopada 2019 r. – Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.


12 listopada 2019 r. – Wybór Wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.


12 listopada 2019 r. – Ślubowania poselskie.