Edit Content

Pozostańmy w kontakcie

Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz do moich Biur Poselskich w Częstochowie, Koniecpolu, Kłomnicach oraz Kłobucku.

Kontakt

 Wsparcie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

🇵🇱 Premier Mateusz Morawiecki przyznał kolejne środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych 💪 8. edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych:

💰 to bezzwrotne dofinansowanie projektów inwestycyjnych

📈 realizacja programu jest możliwa dzięki m.in. uszczelnieniu systemu podatkowego

Wsparcie na terenie #Częstochowa oraz #PowiatCzęstochowski otrzymały:

✅ Gmina Miasto Częstochowa – Przebudowa sanitarnego zaplecza basenu szkolnego (2 000 000,00 zł).

✅ Powiat Częstochowski – Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1024 S na odcinku Skrzydlów – Adamów, gmina Kłomnice (1 500 000,00 zł).

✅ Gmina Blachownia – Zalew atrakcji – budowa infrastruktury kulturalno-turystycznej w gminie Blachownia (6 930 000,00 zł).

✅ Gmina Blachownia – Na sportowo w Blachowni – budowa infrastruktury sportowej w gminie Blachownia (1 980 000,00 zł).

✅ Gmina Dąbrowa Zielona – Przebudowa dróg gminnych oraz mostu na terenie Gminy Dąbrowa Zielona (5 206 000,00 zł).

✅ Gmina Dąbrowa Zielona – Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez przebudowę strażnicy oraz zakup samochodu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Dąbrowa Zielona (1 530 000,00 zl).

✅ Gmina Janów – Przebudowa drogi gminnej Śmiertny Dąb – Janów (6 300 000,00 zł).

✅ Gmina Janów – Przebudowa drogi gminnej Okrąglik – Śmiertny Dąb (2 000 000,00 zł).

✅ Gmina Kamienica Polska – Przebudowa drogi w ramach zadania p.n. Modernizacja drogi gminnej w Rudniku Wielkim ul. Brzozowa w Gminie Kamienica Polska (3 800 000,00 zł).

✅ Gmina Kamienica Polska – Termomodernizacja budynków gminnych w Gminie Kamienica Polska: przy ul. Marii Konopnickiej 12 w Kamienicy Polskiej oraz przy ul. Częstochowskiej 165 w Osinach (1 980 000,00 zł).

✅ Gmina Kamienica Polska – Przebudowa drogi w ramach zadania p.n. Modernizacja drogi gminnej w Wanatach ul. Spokojna w Gminie Kamienica Polska (3 325 000,00 zł).

✅ Gmina Kłomnice – Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Garnek (1 425 000,00 zł).

✅ Gmina Kłomnice – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Kłomnice ul. Nieznanicka i Zdrowska (6 650 000,00 zł).

✅ Gmina Koniecpol – Modernizacja układu dróg w Koniecpolu: ul. Chrząstowska, Partyzantów i Tarchalskiego oraz część ul. Szkolnej (2 000 000,00 zł).

✅ Gmina Koniecpol – Rewitalizacja rynku w Koniecpolu wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturowych z drogą dojazdową (6 000 000,00 zł).

✅ Gmina Konopiska – Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Przyrodnicza nad rzekąRększowiczanka w miejscowości Rększowice (2 000 000,00 zł).

✅ Gmina Konopiska – Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rększowice (6 120 000,00 zł).

✅ Gmina Kruszyna – Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompownią ścieków w miejscowości Lgota Mała – etap II (8 075 000,00 zł).

✅ Gmina Lelów – Przebudowa dróg na terenie gminy Lelów (7 250 000,00 zł).

✅ Gmina Lelów – Uruchomienie systemu opomiarowania wodomierzy drogą radiową – I etap (750 000,00 zł).

✅ Gmina Mstów – Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mstowie, filia w Kucharach, jako istotny czynnik integracji społeczeństwa Kuchar (4 500 000,00 zł).

✅ Gmina Mstów – Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi, Koła Gospodyń Wiejskich i OSP w Kobyłczycach (2 000 000,00 zł).

✅ Gmina Mykanów – Budowa i modernizacja dróg gminnych w gminie Mykanów (1 999 750,00 zł).

✅ Gmina Mykanów – Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej SPSK im. Dzieci Fatimskich o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym i higieniczno-sanitarnym w miejscowości Rybna (7 000 000,00 zł).

✅ Miasto i Gmina Olsztyn – Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zrębice – gmina Olsztyn wraz z infrastrukturą (2 000 000,00 zł).

✅ Miasto i Gmina Olsztyn – Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn – Etap II (8 000 000,00 zł).

✅ Gmina Poczesna – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nierada etap II (7 995 000,00 zł).

✅ Gmina Poczesna – Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Polnej i Brzezińskiej we Wrzosowej (1 994 000,00 zł).

✅ Gmina Przyrów – Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń szkoły w Przyrowie wraz z wyposażeniem na potrzeby utworzenia klub dziecięcego w Przyrowie (1 190 000,00 zł).

✅ Gmina Przyrów – Budowa i modernizacja infrastruktury społeczno-sportowej w Gminie Przyrów (6 600 000,00 zł).

✅ Gmina Przyrów – Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Urzędzie Gminy w Przyrowie (467 000,00 zł).

✅ Gmina Rędziny – Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie (6 860 000,00 zł).

✅ Gmina Rędziny – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego ul. Lipówka w Rudnikach (1 540 000,00 zł).

✅ Gmina Starcza – Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Starcza (7 993 566,00 zł)

Wsparcie na terenie #Kłobuck oraz #PowiatKłobucki otrzymały:

✅ Powiat Kłobucki – Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej w Powiecie Kłobuckim (2 000 000,00 zł).

✅ Powiat Kłobucki – Przebudowa drogi powiatowej nr 2042 S, Truskolasy, ul. Dębieczna od DW 494 do końca obszaru zabudowanego (8 000 000,00 zł).

✅ Gmina Kłobuck – Budowa „łącznika’ ul. H. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku oraz przebudowa odcinka ul. Strażackiej Łobodnie (8 000 000,00 zł).

✅ Gmina Kłobuck – Remont dwóch mostów w ciągach dróg gminnych w miejscowościach Rybno i Borowianka (950 000,00 zł).

✅ Związek Komunalny Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie – Rozbudowa sieci wodociągowych na terenach gmin: Blachownia, Kłobuck, Konopiska, Miedźno i Olsztyn (1 805 000,00 zł).

✅ Gmina Krzepice – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zajączkach Drugich (1 000 000,00 zł).

✅ Gmina Krzepice – Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Krzepice (7 000 000,00 zł).

✅ Gmina Lipie – Budowa PSZOK w miejscowości Lipie – etap I (1 995 000,00 zł).

✅ Gmina Lipie – Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipie w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I (6 000 000,00 zł).

✅ Gmina Miedźno – Rozbudowa drogi gminnej nr 656014S w miejscowości Kołaczkowice Duże (7 950 000,00 zł).

✅ Gmina Opatów – Modernizacja budynku remizy OSP na centrum kultury w Opatowie (1 820 000,00 zł).

✅ Gmina Opatów – Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Waleńczowie wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Opatów (6 170 000,00 zł).

✅ Gmina Panki – Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Panki (712 500,00 zł).

✅ Gmina Panki – Przebudowa dróg gminnych nr 693024S i 693027S Panki-Ceglarze-Zwierzyniec Trzeci-Konieczki. oraz budowa chodnika na ul. Ogrodowej od Hali Sportowej do bloków (7 600 000,00 zł).

✅ ZMPP d/s Ochrony Wód – Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pankach – etap II (1 425 000,00 zł).

✅ Gmina Popów – Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Popowie (6 000 000,00 zł).

✅ Gmina Popów – Modernizacja placówek oświatowych w gminie Popów (2 000 000,00 zł).

✅ Gmina Przystajń – Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń (6 992 000,00 zł).

✅