Edit Content

Pozostańmy w kontakcie

Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz do moich Biur Poselskich w Częstochowie, Koniecpolu, Kłomnicach oraz Kłobucku.

Kontakt

 Wsparcie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

🇵🇱 Dzięki Rządowemu Programowi Odbudowy Zabytów zabytki z naszego regionu odzyskają dawny blask ❗️

Rząd Prawo i Sprawiedliwość sukcesywnie wspiera Polskę lokalną. Wsparcie w Powiecie kłobuckim otrzymają:

Gmina #DąbrowaZielona

✅Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzu parafialnym w Cielętnikach – 417 480,00 zł

Gmina #Janów

✅Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego dworku Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku – 420 000,00 zł

✅Odrestaurowanie wnętrza drewnianego młyna, wykonania zabezpieczenia odgromowego, przeciwpożarowego, antywłamaniowego i przeciwwilgociowego – 145 000,00 zł

Gmina #Koniecpol

✅Remont dachu wraz z wymianą pokrycia transeptu barokowego kościoła Trójcy Świętej w Koniecpolu – 391 500,00 zł

Gmina #Kłomnice

✅Remont budynku dworskiego w miejscowości Rzeki Wielkie w Gminie Kłomnice – 490 000,00 zł

Gmina #Kruszyna

✅Konserwacja ołtarza głównego z Kościoła Parafialnego p.w. św. Macieja Ap. w Kruszynie – górna kondygnacja – 400 000,00 zł

Gmina #Lelów

✅Konserwacja ambony i ołtarza bocznego z początku XVIII w. w kościele pw. św. Mikołaja w Nakle – 294 000,00 zł

✅Odnowienie nagrobków na cmentarzach w Gminie Lelów – 97 000,00 zł

Gmina #Mstów

✅Prace remontowe i konserwatorskie elewacji Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wancerzowie – 390 000,00 zł

Gmina #Mykanów

✅Remont i konserwacja nagrobku Edwarda Reszke – Grobowiec Rodziny Karpińskich i Michalskich na cmentarzu w Borownie – 313 600,00 zł

Gmina #Przyrów

✅Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego cmentarza żydowskiego w miejscowości Przyrów – 245 000,00 zł

✅Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkowej, przydrożnej kapliczce w miejscowości Wola Mokrzeska – 186 000,00 zł

Gmina #Rędziny

✅Modernizacja nawierzchni dojazdu na terenie placu zabytkowego Dworu Wereszczyńskich – 352 500,00 zł

Gmina #Starcza

✅Prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła parafialnego w Starczy – 500 000,00 zł

✅Odnowienie elewacji drewnianej i konserwacja dachu kościoła parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Starczy – 149 100,00 zł

✅Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac konserwatorskich kapliczki domkowej św. Jana Nepomucena z 1711 roku w Rudniku Małym – 145 000,00 zł

Miasto i Gmina #Olsztyn

✅Prace konserwatorskie oraz częściowa wymiana stolarki okiennej należącej do pierwotnej zabudowy kościoła w Zrębicach – 294 000,00 zł

#PowiatCzęstochowski

✅Remont zabytkowego budynku administracyjnego na terenie zespołu pałacowo-dworskiego w Chorzenicach – 147 000,00 zł

Gmina #Kłobuck

✅Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku – etap I. – 1 225 000,00 zł

Gmina #Lipie

✅Konserwacja i restauracja obiektów ruchomych z wnętrza kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Parzymiechach – 400 000,00 zł

✅Renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych w części zachodnio-południowej z obmurowaną skarpą wokół kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie – 350 000,00 zł

Gmina #Miedźno

✅Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu Kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Miedźnie – 1 300 000,00 zł

Gmina #Panki

✅Odbudowa i odrestaurowanie zabytkowego Mostu Żelaznego z 1885r. na rzece Pankówka – 1 200 000,00 zł

Gmina #Przystajń

✅Renowacja Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Przystajni – 1 078 000,00 zł

Gmina #WręczycaWielka

✅Wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na miedzianą na kościele w Kalei – etap I ( Wieża, Absyda) – 400 000,00 zł

#PowiatKłobucki

✅Renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych wokół kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie – 500 000,00 zł

Wstąp do PiS