Menu Zamknij

Wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

RFRD Miasto Częstochowa

Szanowni Państwo, Rząd Prawo i Sprawiedliwość nieprzerwanie wspiera remont i budowę nowych dróg w Polsce. Dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg możemy podróżować wygodnie i bezpieczniej 🚗 🚌 🚛 W dniu dzisiejszym Premier Mateusz Morawiecki ogłosił ważną decyzję dla naszego regionu. Dzięki przekazanym środkom finansowym z #RFRD wsparcie otrzymają:

🛣 Miasto Częstochowa
Cel: Rozbudowa ul. Jesiennej od ul. Rydza-Śmigłego do Al. 11-go Listopada. Kwota wsparcia: 1 620 830,50 zł
Cel: Budowa ulicy Złotej w Częstochowie. Kwota wsparcia: 844 888,32 zł

🛣 Powiat częstochowski
Cel: Przebudowa drogi powiatowej nr 1093 S na odc. Czepurka – Piasek, Gmina Janów. Kwota wsparcia: 1 400 000,00 zł
Cel: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1057 S na odc. Huta Stara A – Poczesna i nr 1056 S na odc. Mazury – Młynek, gmina Poczesna. Kwota wsparcia: 1 324 400,00 zł
Cel: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070 S Kłomnice-Kruszyna, nr 1025 S Kruszyna-Borowno i nr 1019 S Borowno-Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów. Kwota wsparcia: 5 112 572,50 zł

🛣 Gmina Miedźno
Cel: Rozbudowa drogi gminnej nr 656026S ul. Dębowa, nr 656026S ul. Sosnowa, nr 656025S ul. Ogrodowa, nr 656025S ul. Polna w miejscowości Miedźno. Kwota wsparcia: 2 579 091,90zł

🛣 Gmina Kłobuck
Cel: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 128S w miejscowościach Biała i Kopiec – II etap. Kwota wsparcia: 880 210,66zł

🛣 Gmina Mykanów
Cel: Rozbudowa dróg gminnych nr 599 023S (ul. Wesoła w Radostkowie Koloni, ul. Zielona i ul. Samorządowa w Mykanowie) oraz 599 034S (ul. Samorządowa w Mykanowie). Kwota wsparcia: 44 000,00 zł

🛣 Gmina Poczesna
Cel: Przebudowa drogi gminnej ulicy Cementowej we Wrzosowej, gmina Poczesna. Kwota wsparcia: 69 595,00 zł

🛣 Gmina Janów
Cel: Przebudowa drogi gminnej nr DG 677007 S Hucisko – Gmina Janów Hm 7+22,70 do Hm 14+43,66. Kwota wsparcia: 525 587,50 zł
Cel: Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w Siedlcu. Kwota wsparcia: 1 630 589,50 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.