Menu Zamknij

Wsparcie w ramach projektu „Posiłek w szkole i domu”.

W ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu” 🥗🍱 w 2022 placówki z subregionu północnego Województwa Śląskiego otrzymały:

🏫 SP nr 9 im. A. Mickiewicza w Częstochowie – 64 000 zł

🏫 SP nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie – 62 904,89 zł

🏫 SP nr 35 w Częstochowie – 80 000 zł

🏫 SP nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie – 16 358, 40 zł

🏫 SP im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie – 79 989, 60 zł

🏫 SP im. W. S. Reymonta w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Rębielicach Królewskich – 80 000 zł

🏫 SP im. S. Ligonia w Truskolasach – 80 000 zł