Menu Zamknij

Uroczyste otwarcie Domu Fundacji Oczami Brata.

Uroczyste otwarcie Domu Fundacji Oczami Brata, w którym osoby z niepełnosprawnościami będą miały szansę przystosowania się do pełniejszego funkcjonowania w codzienności oraz uzyskają niezbędną opiekę i wsparcie.

Serdecznie dziękuję Zarządowi fundacji oraz wszystkim pracownikom i wolontariuszom za dobre wypełnianie ważnej i pięknej misji.

Inicjatywa budowy Domu została wsparta środkami rządowymi w kwocie ponad 2 mln zł z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz kwotą bliską 1mln zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podczas uroczystości reprezentował mnie mój asystent.