Menu Zamknij

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Powiatu kłobuckiego.

Dzięki Rządowemu Programowi Odbudowy Zabytów zabytki z naszego regionu odzyskają dawny blask ❗️

🏰 Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków będą przeznaczone na: prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane.

Dbałość o zabytki to troska o dziedzictwo kulturowe, zachowanie naszej tożsamości i budowanie narodowej wspólnoty.

Na terenie #PowiatKłobucki środki zostaną przekazane na:

✅Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowych stallach i wirażach w kościele parafialnym pw. Św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku. Kwota wnioskowanych środków: 1 037 737,48 zł

✅Remont budowlano konserwatorski pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego pw. Św. Franciszka z Asyżu w Zajączkach Pierwszych. Kwota wnioskowanych środków: 1 000 000,00 zł

✅Renowacja i zabezpieczenie obwarowań ziemnych w części północno-wschodniej z obmurowaną skarpą wokół kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa w Dankowie. Kwota wnioskowanych środków: 490 000,00 zł

✅Renowacja i zabezpieczenie zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Piotra i Pawła w Parzymiechach. Kwota wnioskowanych środków: 490 000,00 zł

✅Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Wąsoszu Górnym. Kwota wnioskowanych środków: 1 000 000,00 zł

✅Wykonanie badań i prac konserwatorskich kaplicy pw. Św. Józefa w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja w Truskolasach. Kwota wnioskowanych środków: 595 000,00 zł

✅Przebudowa ogrodzenia oraz schodów przy kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Parzymiechach. Kwota wnioskowanych środków: 500 000,00 zł

✅Remont zabytkowego drewnianego kościoła w miejscowości Mokra. Kwota wnioskowanych środków: 500 000,00 zł