Menu Zamknij

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Powiatu częstochowskiego.

🇵🇱 Dzięki Rządowemu Programowi Odbudowy Zabytów zabytki z naszego regionu odzyskają dawny blask ❗️

🏰 Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków będą przeznaczone na: prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane.

Dbałość o zabytki to troska o dziedzictwo kulturowe, zachowanie naszej tożsamości i budowanie narodowej wspólnoty.

Na terenie #PowiatCzęstochowski środki zostaną przekazane na:

✅Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie prac konserwatorskich kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Cielętnikach. Kwota wnioskowanych środków: 984 209,10 zł

✅Prace budowlano-konstruktorskie przy zabytkowym kościele pw. Św. J. Chrzciciela w Złotym Potoku. Kwota wnioskowanych środków: 595 000,00 zł

✅Odnowienie ołtarzy oraz wykonanie malowania wewnętrznej elewacji kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Janowie. Kwota wnioskowanych środków: 700 000,00 zł

✅Wykonanie prac budowalnych i konserwatorskich w XIX-wiecznym budynku mieszkalnym drewniano-kamiennym w Kamienicy Polskiej. Kwota wnioskowanych środków: 1 000 000,00 zł

✅Konserwacja ołtarzy w kościele parafialnym pw. Św. Marcina w Kłomnicach oraz renowacja krypt pod kościołem parafialnym. Kwota wnioskowanych środków: 979 051,94 zł

✅Osuszenie murów i przyziemia do wysokości 2 metrów, odnowienie ścian w kościele Św. Michała Archanioła z 1767 r. w Koniecpolu. Kwota wnioskowanych środków: 1 012 340,00 zł

✅Prace konserwatorskie elewacji Kościoła Św. Walentego w Konopiskach. Kwota wnioskowanych środków: 940 653,00 zł

✅Konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Macieja Ap. W Kruszynie. Kwota wnioskowanych środków: 986 455,38 zł

✅Remont kościoła parafialnego pw. Św. Idziego w Podlesiu. Kwota wnioskowanych środków: 117 600,00 zł

✅Remont kapliczki w Białej Wielkiej. Kwota wnioskowanych środków: 151 000,00 zł

✅Remont obiektu zabytkowego w Drochlinie przy kościele parafialnym. Kwota wnioskowanych środków: 196 000,00 zł

✅Remont obiektu zabytkowego przy kościele parafialnym w Nakle. Kwota wnioskowanych środków: 196 000,00 zł

✅Remont kościoła parafialnego pw. Św. Marcina w Lelowie. Kwota wnioskowanych środków: 196 390,00 zł

✅Remont obiektu zabytkowego przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Staromieściu. Kwota wnioskowanych środków: 360 155,88 zł

✅Prace konserwatorskie przy murze granicznym wokół zespołu klasztornego Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w Wancerzowie. Kwota wnioskowanych środków: 1 004 500,00 zł

✅Remont więźby i pokrycia dachowego Kościoła parafialnego w Borownie w gminie Mykanów. Kwota wnioskowanych środków: 1 895 000,00 zł

✅Renowacja kaplicy przydrożnej w Poczesnej. Kwota wnioskowanych środków: 147 000,00 zł

✅Renowacja kaplicy przydrożnej w Nowej Wsi, gmina Poczesna. Kwota wnioskowanych środków: 147 000,00 zł

✅Odbudowa budynku stacyjnego dawnej kasy biletowej w miejscowości Korwinów, gmina Poczesna. Kwota wnioskowanych środków: 490 000,00 zł

✅Prace konserwatorskie przy zabytkowej drewnianej wieży strażackiej w Przyrowie. Kwota wnioskowanych środków: 31 360,00 zł

✅Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkowej przydrożnej kapliczce w miejscowości Przyrów. Kwota wnioskowanych środków: 142 000,00 zł

✅Wykonanie prac konserwatorskich w unikatowym, zabytkowym młynie wodnym w Wiercicy na terenie. Kwota wnioskowanych środków: 150 000,00 zł

✅Prace konserwatorskie przy prospekcie organowym znajdującym się w kościele pw. Św. Anny w Aleksandrówce, gmina Przyrów. Kwota wnioskowanych środków: 269 729,73 zł

✅Konserwacja – prace ratunkowe wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Przyrowie. Kwota wnioskowanych środków: 686 000,00 zł

✅Modernizacja schodów, balkonu oraz elewacji wejściowej zabytkowego Dworu Wereszczyńskich, w którym funkcjonuje Gminne Przedszkole w Kościelcu. Kwota wnioskowanych środków: 137 200,00 zł

✅Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, wody użytkowej i kotłowni w zabytkowym Dworze Wereszczyńskich, w którym funkcjonuje Gminne Przedszkole w Kościelcu. Kwota wnioskowanych środków: 480 200,00 zł

✅Wykonanie robót budowlanych w zakresie docieplenia stropu i izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem piwnicy w zabytkowym Dworze murowanym w Kościelcu. Kwota wnioskowanych środków: 490 000,00 zł

✅Ratowanie wnętrza kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Olsztynie. Kwota wnioskowanych środków: 490 000,00 zł

✅Prace konserwatorskie, ratunkowe wnętrza zabytkowego kościoła w Zrębicach. Kwota wnioskowanych środków: 650 000,00 zł

✅Naprawa i odtworzenie muru okalającego zespół pałacowo-parkowy w Złotym Potoku. Kwota wnioskowanych środków: 470 400,00 zł

✅Remont zabytkowego budynku szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku. Kwota wnioskowanych środków: 803 600,00 zł