Menu Zamknij

Skutki gradu i silnych wiatrów w gminie Kruszyna.

Widzów

W czwartek w Widzowie, gminie Kruszyna w skutek gradu i silnych wiatrów zostało uszkodzonych w większym lub mniejszym stopniu kilkanaście domów i budynków gospodarczych. Razem z radną gminną Agnieszką Maj rozmawiałam z mieszkańcami, Panią Wójt Jadwigą Zawadzką, która do nas dołączyła deklarując, że w poniedziałek podejmie działania zmierzające do udzielenia pomocy poszkodowanym.