Menu Zamknij

Ruszył nabór wniosków do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne! – Edycja 2022.

Dom Kultury

W ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022 można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części.

  1. Pierwsza część obejmuje przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej; opracowanie i podanie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw oraz  dokonanie wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości, a także stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji.
  2. Druga część zadania obejmuje realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw oraz dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy.

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne realizowany jest od 2013 roku. W edycji programu na rok 2022 roku zwiększyliśmy kwotę dofinansowania, która od kilku lat pozostawała w tej samej wysokości. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 10 tys. złotych na I część zadania i do 30 tys. na II część.

O dofinansowanie w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2022 nie mogą ubiegać się beneficjenci programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne w latach 2019-2021.

Więcej informacji oraz formularz na stronie: Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne – edycja 2022. NABÓR WNIOSKÓW | Narodowe Centrum Kultury (nck.pl)