Menu Zamknij

Praca w Sejmie

Jako Poseł na Sejm RP IX kadencji przynależę do:

Komisje i podkomisje:

  • Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
  • Komisja Łączności z Polakami za Granicą (zastępca przewodniczącego)
  • Komisja Polityki Senioralnej (zastępca przewodniczącego)
  • Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego
  • Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania
  • Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego

Stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych:

  • Delegacja Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej (przedstawiciel)
  • Polsko-Francuska Grupa Parlamentarna
  • Polsko-Hiszpańska Grupa Parlamentarna
  • Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna
  • Polsko-Węgierska Grupa Parlamentarna

Przynależność do zespołów parlamentarnych:

  • Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich
  • Parlamentarny Zespół ds. Szpitali Powiatowych
  • Parlamentarny Zespół ds. Województwa Śląskiego
  • Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej
  • Parlamentarny Zespół Strażaków