Menu Zamknij

Pamiętamy !!!

Jest w Częstochowie miejsce, w którym w czasach powojennych łamano bohaterstwo ludzi walczących o Wolną Ojczyznę.

Zawsze należy dążyć do prawdy historycznej oraz do życia w zgodzie z uniwersalnymi wartościami!

Warto było działać, aby takie miejsce jak Zabytkowa Kamienica przy ul.Popiełuszki w Częstochowie przetrwało i służyło przyszłym pokoleniom jako świadectwo umiłowania wolnej 🇵🇱

Wspólnie z przedstawicielami środowisk patriotycznych Ziemii Częstochowskiej złożyłam dziś kwiaty pod pamiątkową tablicą umieszczoną na budynku

Cześć i Chwała Bohaterom !!!