Edit Content

Pozostańmy w kontakcie

Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz do moich Biur Poselskich w Częstochowie, Koniecpolu, Kłomnicach oraz Kłobucku.

Kontakt

 Nowe inwestycje w naszych małych Ojczyznach.

21 852 100,00 zł na nowe inwestycje dla naszych małych Ojczyzn 🇵🇱🏘️ Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki VI edycji Programu Inwestycji Strategicznych – #PGR. Dodatkowe pieniądze na inwestycje przyspieszą rozwój naszego regionu❗️

Otrzymaliśmy dofinansowanie na ⤵️

✅Gmina #Janów (2 000 000,00 zł) – Przebudowa ulicy Słonecznej i łącznika wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Złotym Potoku.

✅ Gmina #Kłomnice (1 470 000,00 zł) – Rozbudowa przestrzeni sportowo – rekreacyjnej w Nieznanicach.

✅ Gmina #Koniecpol (1 960 000,00 zł) – Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Koniecpol – wymiana opraw na energooszczędne.

✅ Gmina #Lelów (2 000 000,00 zł) – Przebudowa budynku OSP Nakło na cele społeczne.

✅ Gmina Miasto #Częstochowa (1 470 000,00 zł) – Przebudowa pracowni gastronomicznej w Częstochowie.

✅ Gmina #Mstów (2 499 000,00 zł) – Przebudowa mostu na rzece Warcie w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kłobukowice.

✅ Gmina #Mykanów (2 000 000,00 zł) – Przebudowa drogi gminnej ul. Żwirki i Wigury w Borownie.

✅ Gmina #Poczesna (1 999 000,00 zł) – Modernizacja drogi wraz z wykonaniem odwodnienia przy ulicy Kolorowej w m. Korwinów.

✅ Gmina #Rędziny (1 960 000,00 zł) – Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego wraz z wymianą opraw oświetleniowych na oprawy LED na terenie Gminy Rędziny.

✅ Gmina #Rędziny (588 000,00 zł) – Budowa niezbędnego zaplecza sportowego przy nowym boisku sportowym w Rudnikach wraz z zakupem wyposażenia.

✅ Gmina #Kruszyna (1 906 100,00 zł) – Nowoczesne, energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Kruszyna.

✅#PowiatCzęstochowski (2 000 000,00 zł) – Przebudowa drogi powiatowej nr 1116 S na odc. Lgota Mała – Teklinów, gmina Kruszyna.

Wstąp do PiS