Menu Zamknij

Nigdy więcej wojny!!!

1 Września

1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając II wojnę światową. 1 września przypada również Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej 🇵🇱 Cześć i Chwała Bohaterom poległym w obronie Ojczyzny 🇵🇱