Menu Zamknij

80. rocznica powstania Armii Krajowej.

14 lutego 1942 r. powstała Armia Krajowa, konspiracyjna niepodległościowa organizacja wojskowa, część Sił Zbrojnych RP działająca w okresie II wojny światowej w kraju, podlegająca Naczelnemu Wodzowi i rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Armia Krajowa była największą podziemną organizacją zbrojną w Europie w czasie II wojny światowej. „W ślad za moim rozkazem z dnia 3 września 1940 r. znoszę dla użytku wewnętrznego nazwę ZWZ. Wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w kraju stanowią Armię Krajową” – brzmiał rozkaz nr 627 Najwyższego Wodza gen. Władysława Sikorskiego z 14 lutego 1942 r. skierowany do gen. Stefana Roweckiego „Grota”.