Zaczynamy pracę w Zespołach Parlamentarnych

W dniu 21 listopada zaczęły swoje działania Zespoły Parlamentarne, w których strukturach mam przyjemność i zaszczyt zasiadać. W tej kadencji Sejmu RP będę uczestniczyć w pracach:

Parlamentarnego Zespołu do spraw Szpitali Powiatowych

Parlamentarnego Zespołu do spraw Województwa Śląskiego

Poselskiego Zespołu Strażaków