Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży


Komisja Łączności z Polakami za Granicą


Komisja Polityki Senioralnej


Komisja Nadzwyczajna do rozpatrywania projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego