Wielki Test o Ikarze

W dniu 26 września odbył się Wielki Test o Ikarze w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, który objęłam swoim patronatem.