Spotkanie Noworoczne Przyjaciół Gminy Mykanów

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na Spotkanie Noworoczne Przyjaciół Gminy Mykanów, Wydarzenia takie jak to pozwalają przede wszystkim na bezpośredni kontakt z z lokalnymi społecznościami oraz poznanie ich bieżących potrzeb i problemów. Składam gratulacje dla organizatorów na ręce Pana Wójta Dariusza Pomady.