Ślubowanie na Posła RP IX kadencji oraz przedstawienie kandydatury wicemarszałka Sejmu RP

W dniu 12 listopada , tuż po Narodowym Święcie Niepodległości miałam zaszczyt złożyć ślubowanie na Posła RP IX kadencji.

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg !

https://videosejm.pl/video/504-posel-lidia-burzynska-slubowanie-z-dnia-12-listopada-2019-roku

Ponadto miałam przyjemność przedstawić w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość kandydaturę na urząd wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pana posła Ryszarda Terleckiego.

https://videosejm.pl/video/587-posel-lidia-burzynska-wystapienie-z-dnia-12-listopada-2019-roku