Przekazanie torby ratowniczej dla OSP Podlesie

W dniu 8 lutego miałam przyjemność uczestniczenia w spotkaniu z strażakami OSP Podlesie, podczas którego przekazałam torbę ratowniczą, ufundowaną przez #KRUS, na potrzeby tutejszej jednostki straży.
W spotkaniu wzięli udział Wójt Gminy Lelów, Pan Krzysztof Molenda oraz przedstawiciele lokalnych społeczności. Niech św. Florian ma w swej opiece wszystkich strażaków oraz ich rodziny.