Parlamentarny Zespół Strażaków oraz Komisja Polityki Senioralnej

W minionym tygodniu odbyły się spotkania Parlamentarnego Zespołu Strażaków oraz Komisji Polityki Senioralnej, w której mam zaszczyt być zastępcą przewodniczącego.

Podczas pierwszego pochyliliśmy się nad dalszą poprawą bezpieczeństwa w naszych małych Ojczyznach poprzez podsumowanie dofinansowania Jednostek #OSP w 2019 r. podczas, którego Komendant Główny Państwowa Straż Pożarna Andrzej Bartkowiak przedstawił między innymi następujące dane:

  • ponad 212 mln zł. dofinansowania dla Strażaków ochotników
  • 416 pojazdów ratowniczo – gaśniczych
  • 3 mln zł. dla młodzieżowych drużyn pożarniczych
  • 82 mln zł z programu 5000 zł dla Jednostek

W trakcie roboczego spotkania Komisji Polityki Senioralnej rozpatrzyliśmy informacje o sytuacji osób starszych w Polsce za 2018 r. (druk nr 66), które przedstawił Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz powołaliśmy stałego doradce Komisji.

Foto: Joanna Borowiak Kordian Kulaszewicz