Ojcze Święty… Pamiętamy

„Po synowsku całuję próg domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność Opatrzności Bożej za dar życia przekazany mi przez moich Rodziców, za ciepło rodzinnego gniazda, za miłość moich najbliższych, która dawała poczucie bezpieczeństwa i mocy, nawet wtedy, gdy przychodziło zetknąć się z doświadczeniem śmierci i trudami codziennego życia w niespokojnych czasach”. – Jan Paweł II

100. lat temu urodził się Karol Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II. Nasz drogi Ojciec Święty, któremu zawdzięczamy tak wiele. Zachęcam do zapoznania się z historią życia, pontyfikatu oraz dziedzictwem naszego wielkiego rodaka: https://domjp2.pl/jan-pawel-ii/dziecinstwo-jana-pawla-ii/