Biuro Poselskie Posła na Sejm RP
Lidii Burzyńskiej
ul. Strażacka 18A, 42-270 Kłomnice
tel. (34) 322-40-23, 507-437-679
lidia.burzynska@sejm.pl