Gazyfikacja Gminy Kłomnice

Szanowni Państwo, pragnę poinformować, iż Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. pozytywnie oceniła i zatwierdziła do realizacji na terenie Gminy #Kłomnice koncepcje gazyfikacji w Michałowie, Pustkowie Kłomnickim, Rzerzęczycach, Witkowicach oraz w Zdrowej. Dział rozwoju Polskiej Spółki Gazowej poinformował również, iż aktualnie trwają pracę i analizy nad możliwością przeprowadzenia gazyfikacji w Garnku, Karczewicach, Konarach, Nieznanicach, Pacierzowie, Rzekach Małych, Rzekach Wielkich, Skrzydlowie oraz Zawadzie.
Jestem przekonana, iż inwestycje te wpłyną pozytywnie na rozwój i lepsze życie wszystkich mieszkańców oraz inwestorów w Naszych małych Ojczyznach.