Szanowni Państwo, wszystkie osoby zainteresowane członkostwem w Prawie i Sprawiedliwości zapraszam do pobrania i wypełnienia zamieszczonej poniżej ankiety członkowskiej oraz kontakt Biurem Poselskim.

Członkiem Prawa i Sprawiedliwości może być każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 18 lat, korzysta w pełni z praw publicznych, akceptuje cele PiS, formy działania oraz zasady określone w Statucie PiS, regulaminach wewnętrznych oraz decyzjach władz PiS, spełnia inne wymogi określone okresowo przez Komitet Polityczny.

Członkiem Prawa i Sprawiedliwości nie może być osoba, która jest członkiem innej partii lub należy do organizacji, której cele są sprzeczne z celami, zasadami ideowymi, programem lub interesem PiS albo czynnie wspiera taką partię i organizację, osoba całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona; która popełniła przestępstwo z niskich pobudek, albo przeciwko której został skierowany akt oskarżenia o przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej; która działa na szkodę PiS.

Szanowni Państwo, członków Prawa i Sprawiedliwości łączą przede wszystkim wspólne ideały i chęć działania, realnego wysiłku na rzecz zmiany polskiej rzeczywistości. Gorąco zapraszam do naszego grona!

>>> Wstąp do PiS <<<