Apel Niepodległości w Szkole Podstawowej w Kusiętach

W dniu 8 listopada ponad 4 mln uczniów i 400 tys. nauczycieli z przeszło 20 tys. szkół

w Polsce i za granicą o symbolicznej godzinie 11:11 wspólnie odśpiewało „Mazurka Dąbrowskiego”. Również w Szkole Podstawowej w Kusiętach odbył się Apel Niepodległości Gratuluję organizatorom oraz wszystkich uczestnikom patriotycznej postawy i szerzenia narodowych wartości.