72. Rocznica śmierci rtm. Witolda Pileckiego

„Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać. ” Witold Pilecki

72. lata temu po propagandowym procesie, strzałem w tył głowy, został zamordowany rtm. Witold Pilecki, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, oddany swej Ojczyźnie żołnierz Armii Krajowej, wiezień i organizator ruchu oporu w KL #Auschwitz. Cześć i Chwała Bohaterom.  Zachęcam Państwa to zapoznania się z bogatą historią Rotmistrza Witolda Pileckiego na stronie Instytutu Pamięci Narodowej.